dilluns, 19 d’agost de 2013

10 gurus de l'educació. 0 pedagogs


-->
                    http://www.ara.cat/premium/Gurus-leducacio_0_976702345.html

Diari ARA 18.08.2013
10 gurus de l'educació
Creativitat, innovació, formació del professorat, noves tecnologies, emprenedoria i diversitat: algunes de les claus que ens han donat els experts per millorar el sistema educatiu actual
ARNAU NADEU  18/08/2013 
 
KENNETH ROBINSON
"La creativitat, al mateix nivell que l'alfabetització"
FRANCESC PEDRÓ
"Seria més important un PISA dels professors"
WOODY FLOWERS
"Estem vivint un canvi Gutenberg en l'educació"
RICHARD GERVER
"Persones que no necessitin mai un cap"
ERNEST MARAGALL
"Només poden ser mestres els millors ciutadans"
GARY ORFIELD
"Cal imposar una taxa de diversitat a l'escola"
HOWARD GARDNER
"L'escola ha d'ensenyar a aprendre"
TONY WAGNER
"Necessites feina? Inventa-te-la"
FERRAN RUIZ
"L'espai per educar pot no ser una aula"
SALVADOR CARDÚS
"Mestres que transmetin expectatives"


http://www.ara.cat/premium/Gurus-leducacio_0_976702345.html


Philippe Meirieu, pedagog
El diari ARA ens ha ofert un plat d’estiu, de diumenge d’estiu i evidentment, he pensat: Quin encert! Un assumpte que em pot interessar més que les vacances dels polítics.

1
Gurus de l’educació? Mestres, guies que ens aclariran?

2
Per ser mestre s’ha de tenir coneixement, potser camí de la saviesa i praxis que mostra el valor del coneixement i ser un gran comunicador.

3
Els 10 gurus que ens proposen, són en general persones que han tingut presència als mitjans i que són coneguts. Qui els ha seleccionat, no ho deu haver fet per coneixement de la pedagogia, ciència i professionals. Efectivament, tots han tractat de l’educació, alguns sense ser-ne professionals ni científics. Talment com hi ha “curanderos” que donen solucions a les malalties i no han estudiat medicina ni farmacologia. A vegades funcionen, d’altres no. Pastors que saben recol·locar un os dislocat, dones que coneixen bé les herbes remeieres i ajuden a desfer les pedres de ronyó... i alguns que curen la feblesa psíquica donant seguretat, seguretat de dependència lamentablement.

Entre els 10 gurus hi trobem els qui són grans comunicadors, els qui donen coneixement fonamentador, els qui tenen informació de tots els països, els qui redefineixen els conceptes al seu aire (educació, formació) algun que ha demostrat l’encert de la seva acció i  algú que diu que a les escoles desfavorides calen els millors mitjans. També hi ha qui que sense saber res, ni teòric ni pràctic,  ho ha dirigit tot d’oïdes. També trobareu qui confon coneixement amb informació. En general tots coincideixen que cal canviar el model escolar que cal atendre bé la formació del professorat i que cal adequar-se a la societat de la informació.

Tot ben entès. No podem sinó estar-hi d’acord. Amb tot, es percep el dualisme: confiem en la tecnologia i l’organització o bé confiem en el  mestre o professor?


Però que? No ho sabíem? Alguna idea, explicació nova? Alguna concreció compromesa de com s’ha de fer?

Bé, si són gurus, això té un to exòtic, esotèric.


Per resoldre els problemes de l’educació necessitem pedagogia, la ciència fonamentada i normativa de l’educació. És amb aquesta que s’ha de formar el mestres com amb medicina s’ha  de formar els professionals de la salut.

Entre els proposats, no n’ha cap de pedagog i tanmateix em sembla estrany. Em sembla que jo no en trobaria 10 de pedagogs actuals per posar-los com a mestres. En tot cas, sens dubte m’hi falta Philippe Meirieu, que m’atreveixo a nominar perquè ningú entès el discutirà, ja que no podem posar-hi Célestin Freinet (+1966), el millor pedagog del segle XX, el sistema pedagògic del qual és el més adequat a la societat de la informació, a l'escola del treball cooperatiu i de les tècniques i mitjans moderns. Si no trobem grans pedagogs actuals, ¿per què no estudiem els pedagogs que van fer aportacions fonamentades i les llegim en clau actual? Martí Teixidó

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada