dilluns, 22 de març de 2021

 

Escollir la millor escola, important decisió


No es tracta, per tant, d’un rànquing d’escoles i veure si en podem escollir una que estigui en posició avançada. Algú ens ha posat davant l’escola com si es tractés d’una oferta comercial amb tota mena de descriptors publicitaris: avançada, de transformació, del segle XXI, innovadora, empoderadora… D’altra banda, hi ha descriptors que no aporten informació atès que totes les escoles del país han de ser catalanes, democràtiques, integradores, competencials, inclusives, actives, humanistes o digitalitzades.

En escollir escola no escollim un producte de mercat, elaborat. Escollim una relació entre els nostres fills i la institució educadora que conjuga:  desenvolupament personal, ‚ particpació social i ƒ l’adquisició de coneixement. La relació entre l’infant o adolescent i l’escola, col·legi o institut no és un producte, és un procés. Cal insistir en aquesta idea: l’educació és un procés de cada persona. Això canvia totalment la visió de l’educació. Efectivament, hi ha resultats d’aprenentatge al llarg de tot els procés i de formació com a pòsit final de l’educació que cal considerar com a dades en l’avaluació. Preguntar pels resultats d’una escola a les Proves d’avaluació de competències bàsiques no aporta informació rellevant. Són proves sobre estàndards d’avaluació sumativa del sistema escolar que l’administració necessita per prendre decisions i per donar compte al Parlament. Son valors numèrics poc descriptius per l’individu.

Entenguem que el primer referent és l’alumne com a persona amb relació a l’escola. Si l’escola assoleix uns resultats altíssims i el nostre fill no té les condicions inicials pot patir i desanimar-se; si l’escola va fent amb resultats conjunts ajustadets i el nostre fill rep estímuls familiars pot avorrir-se i perdre l’interès. La relació educativa, el procés educatiu, ha d’estar en un balanceig equilibrat de correspondència entre escola i alumne amb la seva família.

Com escollir la millor escola per als nostres fills? Aquesta és la pregunta adequada. La resposta genèrica és: una escola on s’hi trobi a gust, mostri interès per l’aprenentatge, hi faci amics i una escola que a la família us comuniqui com coneix el vostre fill (conèixer és més que informar).

Cinc observacions per escollir escola

Ambient. El veurem a la porta de l’escola, a l’entrada i a la sortida. L’estat d’ànim dels alumnes, la comunicació entre ells. Grup de companys. Les famílies que acompanyen o esperen, contentes i serenes o tenses i preocupades. Atenció a la porta per donar accés als qui els cal o vigilància de control rígid a l’entrada.

Interès. El gust dels infants i adolescents per l’aprenentatge, per les activitats que fan. Motivació positiva. Les famílies ja ho veuen a través dels fills i si és només per un mestre o per l’ambient d’escola. Els qui es pregunten per l’escola han de preguntar a famílies que ja hi tenen els fills. A coneguts o a la porta de l’escola.

Comunicació. Els alumnes han de parlar amb ganes del que fan a l’escola, dels seus mestres amb la boca oberta d’admiració. I sense interrogatoris dels pares que semblen un examen i bloquegen. Si els pares comuniquen el que ells han fet i com ho han viscut, els fills també comunicaran. Si els alumnes no expliquen res del que fan, si no parlen del mestre o professors… compte!

Activitat. L’aprenentatge escolar ha de motivar l’activitat fora de l’escola. Si s’ha parlat del mercat, seran molt observadors quan hi vagin amb nosaltres. Si han fet nocions d’estadística a matemàtiques, faran un recompte de marques de cotxes o de les diverses botigues que hi ha al carrer. D’altres tiraran més a fer un invent per dur-lo a l’escola. Els petits que aprenen a llegir llegiran pel carrer o copiaran paraules en una llibreteta de butxaca.

Contents. Els infants i adolescents han d’anar contents a l’escola o institut. És un lloc pensat per ells i s’hi han de sentir molt bé; de vegades, lamentablement, millor que a casa. Anar contents vol dir amb alegria continguda. Contents de trobar-se amb amics o companys. Content de sentir-se mirat, acollit pel mestre. Contents per l’activitat que hi faran.

Tot això és molt millor en una escola ben pròxima a casa, on els companys es puguin trobar fora d’horari, anar junts a activitats o un a casa d’un altre. En pocs casos es justifica el transport escolar i sempre és una càrrega i un aïllament.

La visita de portes obertes permet conèixer i veure realitzacions. Observeu realitzacions motivadores, ocupació creativa dels espais, bellesa i estètica, pluralisme lingüístic. No valoreu per mobiliari, instal·lacions i equipament. Cal inferir l’ús que se’n fa, aquest és el seu valor.

Avui l’elecció d’escola sembla una loteria numèrica de punts. Es perden els elements qualitatius que relacionen família i escola. Es pot millorar i s’ha de millorar el procediment. Haurà de permetre que famílies amigues puguin escolaritzar junts els seus fills per donar-se suport de compatibilitat horària i també per viure com a germans, avui amb la família actual amb pocs fills.