dimecres, 27 de maig de 2009

El recurs pedagògic de Guardiola. O no és un recurs pedagògic?

És pedagògic perquè: 1 té fonamentació psicològica i cultural, 2 és intencional amb finalitat objectivada, 3 s'ha ideat i creat un recurs específic, 4 s'ha aplicat en temps apropiat, 5 ha estat rebut pels jugadors destinataris amb autoritat però generant una identificació personal.

No hem d'aconseguir tot això en l'acció docent?
Tot això i més. Que cada infant, que cada jove, noia o noi, siguin ells mateixos. El mestre fa ser, ajuda a ser cadascú ell mateix. Evidentment és molt més que el que fa el BarçaLaporta que paga milionades, el BarçaGuardiola que és més que un club però molt menys que una escola i que un mestre o professor. Fer ser persona i societat, transmetre coneixement per donar visió del món i sentit de la vida és més que tot.

dimarts, 26 de maig de 2009

Música - cançó - pensament - sentiment


Ja ens cal gent que nos sols faci l'espectacle, "ja n'hi ha prou d'espectacular".
Ens cal paraula viva, comunicació humana, compartir sentiments, expressar anhels.

Els Manel

Els millors professors europeus

dissabte, 9 de maig de 2009

ManuChao ¿Por qué no entrar sus textos en clase de lengua castellana?Manu Chao ClandestinoAlguns alumnes d'ES, potser aquells que ja semblen objectors escolars, poden transcriure el text d'unes cançons que són un recitat. Poden redactar nous textos que encaixin amb els ritmes. Alguns temes poden obrir la classe de ciències socials.


Mais Manu Chao chante aussi en français. Ces't une excel·lent ocasion pour motiver les garçons et els filles a aprendre plulusiers langues.
And also papers in English. Don't You think that is an oppotunity for multilingual learning?

diumenge, 3 de maig de 2009

Competències bàsiques Presentació

Presentació comunicativa de I. Palahí (realització N. Alart), directori complet de contingut. Motivadora. I el tema musical d'Imagine de John Lennon sempre té ressonàncies en nosaltres que capta el nostre cervell esquerra abans no ho pensem.

Bé per la referència a les intel·ligències múltiples del professor H. Gardner, 8 1/2 (8 1/2 com Fellini). Ens interessa estudiar La inteligencia reformulada (Gardner 1999) en castellà a Paidós. Caldrà desenvolupar iniciatives potents, integrals per a les diferents competències. La comprensió d'intel·ligències múltiples en un aprenentatge cooperatiu a l'aula ens permetrà suscitar en cada alumne aquell comportament intel·ligent que articularà la seva personalitat amb seguretat pròpia sense desatendre totes les formes d'intel·ligència humana de les que som capaços per herència cultural.

La presentació amb dibuixos naïf desdibuixa els continguts que cal subratllar. La comptència COMUNICATIVA-LINGÜÍSTICA-AUDIOVISUAL indissociable no subratlla AUDIOVISUAL. En canvi, sempre es subratlla TIC i TAC que són solament l'instrument. No podem deixar el contingut, el llenguatge verboicònic (pensament construït a través d'imatges) que cal aprendre a descodificar i comprendre les figures retòriques.

Molt bé per posar l'accent en el docent: organitzador de situacions d'aprenentatge (menys classe des de la pissarra, encara que sigui blanca o digital). Molt bé per posar l'accent en l'equip docent que s'ha de nodrir de la iniciativa i feina de cadascú.
MTP


Document per a competència AUDIOVISUAL

Una perleta de les que es troben si hom cerca.


Proposta didàctica
Un document narratiu visual. Passos didàctics: 1 contemplar, 2 expressar sensacions, emocions rebudes (lliurement, però no explicacions), 3 narrar la historieta amb llenguatge verbal, 4 revisionar el document ara verbalitzant els diàlegs, 5 una segona versió dels mateixos diàlegs.

Altres valors: la imatge no ha de fer pressuposar el comportament; en l'aprendre a aprendre hi té un paper el métode d'aprenentatge més antic: la imitació i per tant el docent segueix essent un model de referència, malgrat tots els recursos que ens aporten les recnologies.