dimarts, 20 de juliol de 2010

Pedagogies falses; també les hi ha.

El món digital pot amplificar a l'infinit l'experiència de viure. Sense experiència viscuda... res de res; alienació cultural.Pedagogia compassiva; encobreix l'ensenyament tradicional


divendres, 16 de juliol de 2010

A Cerdanyola l'Escola Bressol Montflorit mereix el millor reconeixement per la qualitat pedagògica. Gaudeix d'instal·lacions molt adequades en disseny pensat amb criteri pedagògic. (L'edifici té patologies estructurals per vellesa no renovada suficientment que no es veuen per la cura que es té dels espais). La qualitat pedagògica és obra d'un equip d'educadores professionals (mestres i tècniques) que dissenyen activitats, preparen recursos i organitzen els espais amb fonamentació psicoevolutiva i criteris d'intervenció pedagògica. Tot està pensat i ordenat i els infants es mouen amb una llibertat, espontaneïtat inusual. Estan amb el grup i poden apartar-se'n una estona, trobar.se dos observant junts, manipulant un al costat de l'altre.

Es percep una clara feina d'equip liderada per unes ments clares i un alt compromís amb la infància. Però es fa amb coneixement de base científica. No guarden infants, acompanyen els infants en el seu desenvolupament, sense currículum però amb gran riquesa d'estímuls i cadascú fa a la seva mida, segons necessiatts i possibilitats... però la companyia engresca els més aturats, els més petits... aprenen junts (no classificats per edats).

Haig de destacar la direcció estètica que hi ha darrera, talment com direcció artística: tots està posat adequadament, harmònicament, ni massa ni massa poc, una combinació de color gratificant, una diversitat de materials volguda pero sense excessos, amb materials naturals i reutilitzant l'excés d'una societat de consum. La qualitat estètica es gravarà en els circuïts neuronals d'aquests petits infants i seran patrons estètics per a tota la vida.

I tot això en una societat que no paga ni 1.000 € als professionals dedicats a la petita infància. Una societat que no mereix una feina professional de tanta qualitat i solament és possible per la generositat compromesa per la infància i la bona educació.

Hem de denunciar-ho arreu i els responsables polítics han de propugnar un conveni just per a les educadores, i ara també educadors infantils. Martí Teixidó

La imatge no correspon a EB Montflorit. Confiem substituïr-la properament. Obtinguda del portal web de Rosa Sensat.