dimecres, 8 de febrer de 2012

MESTRES. Una bona idea. Una oportunitat

Tots els qui treballem a l'educació ens hem alegrat que iniciï una petita sèrie donant a conèixer la professió, funció i acció dels mestres i les mestres, de les professores i els professors.